Berapa Had Umur Belia Di Malaysia(Maksud Belia)

Berapa Had Umur Belia Di Malaysia(Maksud Belia)

Berapa Had Umur Belia Di Malaysia

Mulai 1 Januari 2026, had umur bagi kumpulan belia di Malaysia akan mengalami perubahan dengan penurunan kepada usia 30 tahun. Oleh itu, hadumur belia tidak lagi adalah sehingga 40 tahun seperti yang ditakrifkan dalam definisi semasa.

Penurunan hadumur ini telah diatur oleh Kementerian Belia dan Sukan dan dilaksanakan melalui Pindaan 2019 kepada Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia. Keputusan ini, yang telah diberitahu oleh Majlis Belia Malaysia (MBM), menandakan persetujuan kerajaan terhadap tarikh berkuat kuasa, yang telah diumumkan di laman web Jabatan Peguam Negara pada 20 November 2023.

Perubahan ini juga melibatkan beberapa negara serantau, di mana hadumur belia turut diturunkan kepada 30 tahun dan lebih rendah. Contohnya, Indonesia menetapkan had umur antara 16 hingga 30 tahun, Filipina antara 15 hingga 30 tahun, Thailand antara 15 hingga 24 tahun, Korea antara 9 hingga 24 tahun, dan Australia antara 12 hingga 24 tahun.

Artikel Lain

CARA DAFTAR RAKAN MUDA NAFAS BARU(Semak Aktiviti & Program Terkini)

1 thought on “Berapa Had Umur Belia Di Malaysia(Maksud Belia)”

Leave a Comment