MAKSUD GAJI PROGRESIF(Contoh Cara Pengiraan Basic Berapa)

MAKSUD GAJI PROGRESIF(Contoh Cara Pengiraan Basic Berapa)

MAKSUD GAJI PROGRESIF

Dasar Gaji Progresif, yang merangkumi model peningkatan gaji secara berperingkat, akan dikemukakan di Parlimen minggu ini untuk mendapatkan persetujuan lanjut mengenai langkah-langkah penyesuaian gaji rendah di Malaysia. Kementerian Ekonomi telah mengumumkan bahawa pembentangan ini akan dilakukan dalam tempoh tiga hari untuk mendapatkan sokongan daripada semua ahli Parlimen.

Pada peringkat awal, terdapat penumpuan pada lima sektor pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi (HGHV) untuk memastikan peluang pekerjaan yang adil bagi penduduk negara, terutamanya dalam bidang teknologi.

Penting untuk diingat bahawa pada masa ini, pertumbuhan gaji di negara ini lebih rendah disebabkan oleh tahap produktiviti yang rendah dan penawaran kemahiran yang lebih tertumpu kepada segmen ekonomi separuh mahir.

Oleh itu, peningkatan kemahiran menjadi keutamaan untuk merangsang perubahan dalam struktur gaji pasaran.

Situasi semasa ini telah menyebabkan purata gaji di negara ini hanya sekitar RM2,600, yang hanya sedikit lebih tinggi daripada paras kemiskinan keluarga sekitar RM2,589. Oleh itu, Dasar Gaji Progresif diharapkan dapat membantu menyelesaikan ketidakseimbangan ini dan meningkatkan taraf hidup pekerja dengan memastikan peningkatan gaji yang setimpal dengan kemahiran dan prestasi mereka.

Pemulakan pelaksanaan Dasar GajiProgresif akan bermula melalui projek rintis pada bulan Jun tahun depan, melibatkan 1,000 syarikat yang memenuhi syarat kelayakan dan mempekerjakan pekerja dengan gaji di antara RM1,500 hingga RM4,999.

Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, menyatakan bahawa pemilihan syarikat untuk penyertaan dalam projek ini akan dilakukan secara telus, dengan mengambil kira prinsip kesaksamaan, tahap keperluan sektor, dan sokongan dasar.

Beliau menambah bahawa penilaian projek rintis dijadualkan akan dilaksanakan pada bulan September 2024 untuk memastikan kesediaan dasar sebelum pelaksanaan Dasar GajiProgresif secara menyeluruh kepada semua majikan dan sektor ekonomi.

Pemilihan syarikat secara telus dan penilaian projek rintis diambil kira untuk memastikan keberkesanan dan kesepadanan dasar gaji ini seiring dengan keperluan dan realiti ekonomi negara.

Bila tarikh pelaksanaan gaji progresif?

Berapa basic gaji progresif?

Sektor yang terlibat dengan gaji progresif?

Artikel Lain

ADUAN BURUH ONLINE NO CUSTOMER SERVICE(Cara Report JTK Cuti Diberhenti Kerja Lewat Bayar Gaji)

Leave a Comment