CARA KIRAAN ZAKAT EMAS SELANGOR(Bila Kena Bayar Dipakai)

CARA KIRAAN ZAKAT EMAS SELANGOR(Bila Kena Bayar Dipakai)

ZAKAT EMAS SELANGOR

Kepada umat Islam semestinya ketahui emas sebagai simbol kekayaan harta yang berharga dan mampu berkembang. Oleh sebab keistimewaan yang dimilik oleh emas dan menjadi ukuran kekayaan maka Islam mewajibkan zakat ke atas emas. Disini kami akan kongsikan kepada anda cara kiraan Zakat Emas di Negeri Selangor, semoga membantu.

 

DALIL ZAKAT EMAS

Kewajipan menunaikan zakat emas telah disebutkan secara terang dan jelas dalam kitab suci al-Quran yang bermaksud:

 • Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya ada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): ?Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu? [At-Taubah (9): 34-35]

 

JENIS KEADAAN EMAS DIKENAKAN ZAKAT

Berikut adalah keadaan emas yang dikenakan zakat iaitu:

Emas Perhiasan WanitaIaitu emas yang digunakan untuk perhiasan badan wanita, perkakasan atau perabot sama ada digunakan sekali-sekala atau berterusan. Namun barang perhiasan tetap diwajibkan zakat sekiranya pemakaiannya terlalu banyak sehingga berlebihan dan melampaui kadar yang biasa (uruf) dipakai
Emas Bukan PerhiasanEmas yang disimpan adalah emas yang tidak dipakai, iaitu emas yang benar-benar menjadi simpanan dan tidak digunakan sebagai perhiasan walaupun fizikalnya sama seperti emas perhiasan. Ianya termasuk barang kemas yang tidak dipakai kerana sudah rosak atau lama. Ianya juga termasuk barang perhiasan yang dimiliki oleh lelaki sungguhpun pemakaiannya haram disisi syarak.
Emas BercagarEmas yang digadai adalah milikan sempurna dan wajib dizakatkan setelah ditolak nilai pinjaman dan upah simpan.
Emas Pelaburan Patuh SyarakPelaburan emas yang patuh syarak lazimnya dibahagikan kepada dua bentuk iaitu;

 • Pelaburan dalam emas fizikal
 • Pelaburan dalam bentuk akaun emas (Passbook)

 

CARA KIRAAN ZAKAT EMAS SELANGOR

Berikut adalah merupakan cara kiraan zakat emas di negeri Selangor iaitu:

Emas Perhiasan WanitaKadar uruf emas di negeri Selangor ialah sebanyak 800 gram (kadar uruf semasa).

 • (Berat emas – Uruf) x harga emas semasa x 2.5%
 • Contoh: (900 gram – 800 gram) x RM144.38 = RM14,438 x 2.5% = RM360.95
Emas Bukan PerhiasanDikenakan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah yang ada sekiranya kadar yang dimiliki itu sama atau melebihi nisabnya iaitu 85 gram

 • Timbangan emas x harga semasa x 2.5% = Jumlah Zakat
 • 100 gram x RM144.38= RM14,438 x 2.5% = RM360.95
Emas Bercagar
 • (Berat emas semasa x harga semasa) – Nilai Pinjaman – Upah Simpan] x 2.5% = Jumlah Zakat
 • Contoh: (200 gram x RM144.38= RM28,876) – RM10,000 – RM76] x 2.5% = RM470
Emas Pelaburan Patuh SyarakPelaburan dalam emas fizikal

 • Berat Emas x Harga Semasa x 2.5%
 • 400 gm x RM140 (contoh) x 2.5%
 • RM1,400
Pelaburan dalam bentuk akaun emas (Passbook)

 • Berat Emas x Harga Semasa x 2.5%
 • 200 gm x RM140 (contoh) x 2.5%
 • RM700

 

MAKLUMAT LANJUT

Untuk dapatkan maklumat lanjut mengenai cara kiraan Zakat Emas Selangor, anda boleh emlayari portal rasmi Zakat Selangor

ARTIKEL LAIN:

2 thoughts on “CARA KIRAAN ZAKAT EMAS SELANGOR(Bila Kena Bayar Dipakai)”

Leave a Comment